Gastenboek Video's Teksten Theo Kooijman  Artikelen CONTACT Fotoalbum Laatste nieuws Donateur worden

Een haalbaar plan


De onverwachte wending komt half september als sauna van Egmond en Boerderij en Landschap in een laatste poging samen in gesprek gaan en zich inspannen om ieder hun doel te realiseren: restauratie van Noord Akendam en de verplaatsing van het saunabedrijf. Er wordt een plan ontwikkeld waarbij de uitbreiding gerealiseerd wordt door een tweetal schuren bij te bouwen in een bouwstijl en vorm alsof het originele uitbreidingen zijn die begin vorige eeuw zijn neergezet. De schuren krijgen grote kelders waardoor er minder bovengronds oppervlak nodig is en staan los van de boerderij zelf. Het parkeerprobleem kan worden opgelost door de strook gemeentegrond links van het toegangspad, nu in gebruik als volkstuin, in te richten als parkeerplaatsen en toegangsweg naar de sauna. De parkeerplaatsen blijven 'verstopt' achter de huidige begroeiing. Door de 2 schuren links naast de boerderij, en achter de begraafplaats, te plaatsen blijft het vooraanzicht vanaf de Vergierdeweg ongewijzigd. De boerderij blijft geheel los van de uitbreiding en wordt in originele staat gerestaureerd, in de stolp komt het horecagedeelte van het saunabedrijf.


Met dit plan is B en L in overleg gegaan met oa. de provincie en gemeente, het ministerie van VROM, en staatsbosbeheer, eigenaar van de grond om te zien of dit aangepaste plan te realiseren valt. Om een lang verhaal kort te maken, zekerheid is er op dit moment nog niet die kan er pas komen als de exacte plannen ingediend worden maar de verwachting is dat de benodigde vergunningen en ontheffingen er wel gaan komen. Belangrijk detail is daarbij dat uit historisch onderzoek is gebleken dat de boerderij in het verleden meer bijgebouwen had en dat de gewenste uitbreiding binnen de wetgeving te realiseren valt als bij restauratie wordt uitgegaan van die vroegere situatie. Half december besluit het hoofdbestuur van het recreatieschap:" In te stemmen met het gezamenlijk opgestelde plan van Sauna van Egmond en de Stichting Boerderij en Landschap en beide organisaties exclusief in de gelegenheid te stellen om het plan voor Noord-Akendam uit te werken en uiterlijk 31 december 2009 te komen tot overeenstemming over een ondererfpacht overeenkomst met Sauna van Egmond& Daarbij moet de voorwaarde gesteld worden dat Boerderij en Landschap door van Sauna van Egmond als adviseur voor de renovatie van Noord-Akendam zal worden ingeschakeld. In de ondererfpachtovereenkomst moeten tevens de voor de karakteristieke uitstraling van belang zijnde elementen en aspecten worden opgenomen." Niet alleen worden hiermee de wensen van de stichting vervuld, maar de voorwaarde dat B en L als eindcoördinator wordt aangesteld waarborgt een deskundig herstel van Noord Akendam. Reden om dit plan van harte te ondersteunen! Ongemerkt heeft onze stichting een heel belangrijk aandeel gehad in het tot stand komen van dit plan want bijna 2 jaar geleden vroegen wij restauratiearchitect Schagen uit Nieuwe Niedorp om zijn hulp en advies. Hij heeft ons daarna veel geholpen maar hij was het ook die ons begin dit jaar, een week na oprichting van Boerderij en Landschap, in contact bracht met de heer Kooij, de net aangestelde directeur. Die op zijn beurt weer het belang zag van behoud van de enig overgebleven stolp van het Schotertype en zich tot het uiterste heeft ingespannen voor de restauratie van Noord Akendam. Met het bovenstaande eindresultaat!


                  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…                                                                                       Sluiten