Gastenboek Video's Privacyprotocol Artikelen CONTACT Fotoalbum Laatste nieuws Donateur worden Geschiedenis van de algemene begraafplaats aan de Kleverlaan te Haarlem. F.J.M. Stam Drie straten in Haarlem Noord. F.J.M. Stam. De Schoterveenpolder door: Mr. H.C. Wieringa Heilige huisjes aan de Jan Gijzenkade, Eemstraat, Lekstraat. W.J.H. De Ridder. Verdwenen maar niet vergeten. Theo Kooijman Andere uitgaven. Over geschiedenis en volksleven der voormalige gemeente Schoten. Onder redactie van Dr. TJ.W.R. De Haan. Toen Haarlem-noord nog Schoten was deel 1 en deel 2. samen gesteld en uitgegeven door: W.P Ruigrok en H.C. Wieringa. Van dorpsstatie tot stadsparochie. Historische schets van de parochie van O. L. Vrouw van zeven smarten en Sint Bavo te Haarlem (noord). Uitgegeven bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan. Te Schoten by ‘t capel. . . . Over de geschiedenis van de Kapel en het rechthuis te Schoten. Frans van Geldorp. Speciaal nummer van het schoolorgaan van de Schoter Scholengemeenschap ‘Het wapen van Schoten’ gewijd aan de historische achtergronden van de plaats waarop de school is gebouwd. Het wapen van Schoten. 1e jaargang nummer 2 Uitgave: Schoterlyceum. Te leen in de stadsbibliotheek De Indischebuurt-zuid. Geschiedenis en ontstaan van de Indischebuurt-zuid. Te leen in de stadsbibliotheek. Schoten. van boerendorp tot Haarlem-Noord Tony Lindijer met medewerking van: Theo Kooijman Joop de Ridder Henk Wieringa Twee stadsbuurten tussen Bolwerk en Kleverlaan. Marcel Bulte Herinneringen aan Petrus en Pauluskerk: hun kerk en parochie in Haarlem/Schoten. Uitgave ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de Dr. H. Bavinkschool. De geschiedenis van een begraafplaats Margreeth Pop en Jaap Temminck. Huis ter Kleef. Het enig kasteel van Haarlem. Honderd jaar sluimeren in gewijde aarde. Deze uitgave geeft aan de hand van oude ansichtkaarten een mooi beeld van Haarlem-noord toen en werd samengesteld ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan in 2009 van Boekhandel Gillissen & Co. Haarlems bodemonderzoek Deel 7. 1978. Een verslag over de archeologische opgraving bij de voormalige Schoterkapel. Historische notitie met betrekking tot de Christelijke gereformeerde kerk van Haarlem-Noord .

                                    Uitgaven van de Stichting Historisch Schoten.


                                                                                                                                Schoten (Haarlem-Noord)

  Schoterweg 92-94                                      Kijk en vergelijk                             in oude fotografieën.

                                                                          

  Van melkinrichting                                    Foto’s van oude situaties                   Dit foto-boekje geeft een beeld van

  naar kinderopvang                                     in vergelijking met recente                het oude Schoten maar ook van na

                                                                     foto’s                                                  de annexatie.                                                                  Hof van Eden in het        Bedrijvigheid in Schoten

     Frans Halsplein en omgeving              Vondelkwartier              Haarlem-Noord

                                                                                 

    Dit boekje geeft aan de hand van            Uitgave ter gelegenheid

    oude kaarten, foto’s en knipsels             van 20 jaar Hof van Eden

    uit oude kranten een kijkje in de             speeltuin en wijkgebouw.

    geschiedenis van het Frans Hals-

    plein en omgeving.     Deze boekjes zijn te bestellen via:  historischschoten@gmail.com:


    

                      ……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………

. sluiten