Gastenboek Video's Privacyprotocol Artikelen

. .

Om ons werk voort te zetten is ook geld nodig. Daarvoor hebben wij uw steun hard nodig.

Voor €7,50 per jaar houden wij u op de hoogte van onze activiteiten.

Geven wij u door waar tentoonstellingen, excursies en lezingen worden gehouden.

Kunt u deelnemen aan een excursie door Oud-Schoten.


U kunt zich opgeven door dit bedrag over te maken op rekeningnummer: NL63 INGB 0009 5583  33

T.n.v. Stichting Historisch Schoten te Haarlem onder vermelding van: Donatie, naam en adres.

Sluiten