Gastenboek Video's Teksten Theo Kooijman  Artikelen CONTACT Fotoalbum Laatste nieuws Donateur worden

  Boerdrij Huis ter Spijt

  Boerderij Huis ter Spijt van P. Strijbis aan de Kleverlaan, de eerste van een lange rij fraaie oude

  hofsteden die wij in Schoten aantreffen. Ter Spijt, reeds in 1630 als herberg en in de 18e eeuw

  als kapitale hofstede bekend, raakte eerst door de bouw van de kazerne en vervolgens het

  Kleverpark al zijn gronden kwijt. De opstallen werden tenslotte in 1923 gesloopt. (foto 1905).
De Kleverlaan omstreeks 1907.

Even voorbij Ter Spijt ziende naar de

Schoterweg.

In het midden boerderij Ter Spijt en

rechts de achterzijde van de kazerne,

links het witte inrijhek van boerderij

Huis ter Cleef.                                                                     Sluiten